Cột chắn inox

Thùng rác đá hoa cương

22 Sản phẩm

mỗi trang

Lưới  Danh sách 

Định hướng giảm xuống
 1. Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc TLJA32

  Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc TLJA32

  Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc TLJA32


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  Mã gốc sản phẩm: TLJA32


  Bảo hành: 12 tháng


  Chất liệu: Inox mạ vàng, đá hoa cương


  Màu sắc: Inox vàng, đá đen hoặc đỏ


  Size: (L)315mm x(W)250mm x (H)650mm 

  Giá liên hệ

 2. Thùng rác đá hoa cương nhập khẩu có khay gạt tàn

  Thùng rác đá hoa cương nhập khẩu có khay gạt tàn

  Thùng rác đá hoa cương nhập khẩu có khay gạt tàn


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Mã gốc sản phẩm: TLJA29B


  - Bảo hành: 12 tháng


  - Chất liệu: Inox mạ vàng và đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đỏ hoặc đen


  - Size: : (L)310mm x(W)260mm x (H)650mm 

  Giá liên hệ

 3. Thùng rác đá hoa cương đẹp, màu đỏ hoặc đen

  Thùng rác đá hoa cương đẹp, màu đỏ hoặc đen

  Thùng rác đá hoa cương đẹp, màu đỏ hoặc đen


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Mã gốc sản phẩm: TLJA17A


  - Bảo hành: 12 tháng


  - Chất liệu: Inox 304 hoặc inox mạ vàng và đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox trắng hoặc vàng, đá đen hoặc đá đỏ


  - Size: : (L)290mm x(W29 x (H)650mm 

  Giá liên hệ

 4. Thùng rác đá hoa cương lục giác

  Thùng rác đá hoa cương lục giác

  Thùng rác đá hoa cương lục giác


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Mã gốc sản phẩm: TLJA12


  - Bảo hành: 12 tháng


  - Chất liệu: Inox mạ vàng và đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đỏ hoặc đen


  - Size: : (L)400mm x(W)280mm x (H)670mm 

  Giá liên hệ

 5. Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc TLJA40

  Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc TLJA40

  Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc TLJA40


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  Mã gốc sản phẩm: TLJA40


  Bảo hành: 12 tháng


  Chất liệu: Inox mạ vàng, đá hoa cương


  Màu sắc: Inox vàng, đá đen hoặc đỏ


  Size: (L)320mm x(W)320mm x (H)680mm

  Giá liên hệ

 6. Thùng đựng rác đá hoa cương màu vàng đen có gạt tàn thuốc

  Thùng đựng rác đá hoa cương màu vàng đen có gạt tàn thuốc

  Thùng đựng rác đá hoa cương màu vàng đen có gạt tàn thuốc


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  Mã gốc sản phẩm: TLJA30B


  Bảo hành: 12 tháng


  Chất liệu: Inox mạ vàng, đá hoa cương


  Màu sắc: Inox vàng, đá đen hoặc đỏ


  Size: (L)310mm x(W)260mm x (H)650mm 

  Giá liên hệ

 7. Thùng rác đá hoa cương đen hoặc đỏ có khay gạt tàn thuốc

  Thùng rác đá hoa cương đen hoặc đỏ có khay gạt tàn thuốc

  Thùng rác đá hoa cương đen hoặc đỏ có khay gạt tàn thuốc


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Mã gốc sản phẩm: TLJA28A


  - Bảo hành: 12 tháng


  - Chất liệu: Inox mạ vàng, đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đen hoặc đỏ


  - Size: (L)300mm x(W)300mm x (H)650mm 

  Giá liên hệ

 8. Thùng rác đá hoa cương inox có gạt tàn thuốc

  Thùng rác đá hoa cương inox có gạt tàn thuốc

  Thùng rác đá hoa cương inox có gạt tàn thuốc


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Mã gốc sản phẩm: TLJA15 - ETVVH08, ETVVB05


  - Bảo hành: 12 tháng


  - Chất liệu: Inox mạ vàng và đá hoa cương


  - Màu sắc: đá đỏ hoặc đen, Inox vàng


  - Size: : (L)310mm x(W)310mm x (H)660mm 

  Giá liên hệ

 9. Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn vàng, đỏ

  Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn vàng, đỏ

  Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn vàng, đỏ


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Mã gốc sản phẩm: TLJA1


  - Bảo hành: 12 tháng


  - Chất liệu: Inox mạ vàng và đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đỏ


  - Size: (L)320mm  x (W)320mm  x (H)650mm 

  Giá liên hệ

 10. Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc lá TLJA31B

  Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc lá TLJA31B

  Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc lá TLJA31B


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  Mã gốc sản phẩm: TLJA31B


  Bảo hành: 12 tháng


  Chất liệu: Inox mạ vàng, đá hoa cương


  Màu sắc: Inox vàng, đá đen hoặc đỏ


  Size: (L)300mm x(W)300mm x (H)685mm 

  Giá liên hệ

 11. Thùng rác đá hoa cương, inox mạ vàng cao cấp

  Thùng rác đá hoa cương, inox mạ vàng cao cấp

  Thùng rác đá hoa cương, inox mạ vàng cao cấp


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Mã gốc sản phẩm: TLJA29A


  - Bảo hành: 12 tháng


  - Chất liệu: Inox mạ vàng và đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đen hoặc đá đỏ


  - Size: : (L)290mm x(W)260mmx (H)650mm 

  Giá liên hệ

 12. Thùng rác đá hoa cương vuông có khay gạt tàn thuốc sang trọng

  Thùng rác đá hoa cương vuông có khay gạt tàn thuốc sang trọng

  Thùng rác đá hoa cương vuông có khay gạt tàn thuốc sang trọng


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Mã gốc sản phẩm: TLJA17A


  - Bảo hành: 12 tháng


  - Chất liệu: Inox 304 hoặc inox mạ vàng và đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox trắng hoặc vàng, đá đen hoặc đá đỏ


  - Size: : (L)290mm x(W29 x (H)650mm 

  Giá liên hệ

 13. Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc lá hình vuông

  Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc lá hình vuông

  Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc lá hình vuông


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Mã gốc sản phẩm: TLJA11


  - Bảo hành: 12 tháng


  - Chất liệu: Inox mạ vàng và đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đỏ hoặc đen


  - Size: : (L)300mm x(W)300mm x (H)650mm 

  Giá liên hệ

 14. Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc lá TLJA38

  Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc lá TLJA38

  Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc lá TLJA38


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Mã gốc sản phẩm: TLJA38


  - Bảo hành: 12 tháng


  - Chất liệu: Inox mạ vàng và đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đỏ hoặc đen


  - Size: (L)321mm  x (W)320mm  x (H)700mm 

  Giá liên hệ

 15. Thùng rác đá hoa cương màu đen hoặc đỏ có gạt tàn thuốc

  Thùng rác đá hoa cương màu đen hoặc đỏ có gạt tàn thuốc

  Thùng rác đá hoa cương màu đen hoặc đỏ có gạt tàn thuốc


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Mã gốc sản phẩm: TLJA30A


  - Bảo hành: 12 tháng


  - Chất liệu: Inox mạ vàng, đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đen hoặc đỏ


  - Size: (L)310mm x(W)260mm x (H)650mm 

  Giá liên hệ

 16. Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc lá đẹp, sang trọng

  Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc lá đẹp, sang trọng

  Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc lá đẹp, sang trọng


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Mã gốc sản phẩm: TLJA20


  - Bảo hành: 12 tháng


  - Chất liệu: Inox mạ vàng và đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đỏ hoặc đen


  - Size: (L)340mm  x (W)340mm  x (H)710mm 

  Giá liên hệ

 17. Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc lá, kiểu dáng đẹp

  Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc lá, kiểu dáng đẹp

  Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc lá, kiểu dáng đẹp


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Mã gốc sản phẩm: TLJA13


  - Bảo hành: 12 tháng


  - Chất liệu: Inox mạ vàng và đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đỏ hoặc đen


  - Size: (L)340mm  x (W)340mm  x (H)710mm 

  Giá liên hệ

 18. Thùng rác đá hoa cương có khay gạt tàn thuốc lá hàng nhập khẩu

  Thùng rác đá hoa cương có khay gạt tàn thuốc lá hàng nhập khẩu

  Thùng rác đá hoa cương có khay gạt tàn thuốc lá hàng nhập khẩu


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  Mã gốc sản phẩm: TLJA48


  Bảo hành: 12 tháng


  Chất liệu: Inox mạ vàng, đá hoa cương


  Màu sắc: Inox vàng, đá đen hoặc đỏ


  Size: (L)320mm x(W)270mm x (H)650mm 

  Giá liên hệ

 19. Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc TLJA31A

  Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc TLJA31A

  Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc TLJA31A


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Mã gốc sản phẩm: TLJA31A


  - Bảo hành: 12 tháng


  - Chất liệu: Inox mạ vàng, đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đen hoặc đỏ


  - Size: (L)300mm x(W)300mm x (H)685mm 

  Giá liên hệ

 20. Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc lá

  Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc lá

  Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc lá


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  Mã gốc sản phẩm: TLJA28B


  Bảo hành: 12 tháng


  Chất liệu: Inox mạ vàng, đá hoa cương


  Màu sắc: Inox vàng, đá đen hoặc đỏ


  Size: (L)290mm x(W)290mm x (H)650mm 

  Giá liên hệ

 21. Thùng rác đá hoa cương có khay gạt tàn thuốc lá kiểu dáng hiện đại

  Thùng rác đá hoa cương có khay gạt tàn thuốc lá kiểu dáng hiện đại

  Thùng rác đá hoa cương có khay gạt tàn thuốc lá kiểu dáng hiện đại


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Mã gốc sản phẩm: TLJA16


  - Bảo hành: 12 tháng


  - Chất liệu: Inox mạ vàng và đá ốp vỏ ốc


  - Màu sắc: Inox vàng


  - Size: : (L)310mm x(W)310mm x (H)660mm 

  Giá liên hệ

 22. Thùng rác inox tấm ốp bằng sỏi, có khay gạt tàn

  Thùng rác inox tấm ốp bằng sỏi, có khay gạt tàn

  Thùng rác inox tấm ốp bằng sỏi, có khay gạt tàn


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Mã gốc sản phẩm: TLJA4


  - Bảo hành: 12 tháng


  - Chất liệu: Inox mạ vàng và sỏi


  - Màu sắc: Màu vàng


  - Size: (L)310mm x (W)31 0mm x (H)660mm

  Giá liên hệ

22 Sản phẩm

mỗi trang

Lưới  Danh sách 

Định hướng giảm xuống